6 trường hợp từ chối cấp sổ đỏ và cách xử lý người dân cần biết.

Việc từ chối nhận hồ sơ và từ chối cấp sổ đỏ khá phổ biến. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình người dân cần biết việc từ chối đó có đúng qui định hay không và phải biết cách xử lý khi nhận được văn bản từ chối.

6 trường hợp từ chối cấp sổ đỏ và cách xử lý người dân cần biết.

Việc từ chối nhận hồ sơ và từ chối cấp sổ đỏ khá phổ biến. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình người dân cần biết việc từ chối đó có đúng qui định hay không và phải biết cách xử lý khi nhận được văn bản từ chối.

Sổ đỏ

Khi nào bị từ chỗi cấp Sổ đỏ ?

Căn cứ khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, việc từ chốii hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận ( Sổ đỏ, Sổ hồng ) được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

2. Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo qui định

3. Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo qui định của pháp luật

4. Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tở giả mạo.

5. Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc văn phòng thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo qui định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; Khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

6. Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo qui định trên thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp và chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận 1 cửa, UBND xã, phường, thị trấn để trả lại cho người nộp.

Cách xử lý khi bị từ chối cấp Sổ đỏ.

  • Cơ quan nhà nước từ chối đúng với qui định

Nếu người nộp hồ dơ không thực hiện đúng thì khi nhận được văn bản từ chối hồ sơ phải thực hiện đúng qui định. Tùy vào trường hợp cụ thể mà người nộp hồ sơ có cách xử lý khách nhau ( nên xem hướng dẫn, phương án xử lý trong văn bản từ chối hồ sơ để thực hiện ).

  • Cơ quan nhà nước từ chối sai qui định

Khi cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý hồ sơ không có văn bản từ chối hồ sơ hoặc lý do từ chối không đúng qui định ( từ chối hồ sơ nhưng không thuộc những trường hợp được nêu trong bảng trên ) thì người dân có nhiều cách xử lý khác nhau tùy vào tính chất, mức độ và sự lựa chọn của người dân, cụ thể:

- Kiến nghị cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ xem xét lại

- Khiếu nại

- Khởi kiện hành chính

Trong đó, khiếu nại và khởi kiện hành chính là cách phổ biến.

Cách 1: Khiếu nại

Căn cứ Luật Khiếu nại 2011 và Luật Đất đai 2013, khiếu nại về việc từ chối hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được qui định như sau:

- Điều kiện thực hiện khiếu nại

Người khiếu nại tự mình thực hiện thì phải là người sử dụng đất chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

Có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi từ chối trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có người đại diện hợp pháp thực hiện khiếu nại trong trường hợp khiếu nại thông quan người đại diện.

Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

Còn thời hiệu, thời hạn khiếu nại hoặc đã hết thời hiện, thời hạn mà có lý do chính đáng.

Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai ( điều kiện này áp dụng với trường hợp đã có quyết định khiếu nại lần một nhưng không đồng ý )

Đối tượng khiếu nại: Quyết định, hành vi từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Cách 2: Khởi kiện

Nếu hộ gia đình, cá nhân bị công chức xã, phường, thị trấn hoặc bộ phận một cửa cấp huyện hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện từ chối hồ sơ thì khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nới có cơ quan đó ( căn cứ Điều 31 Luật Tố tụng hành chính 2015 ).

Kết luận: Khi nhận được văn bản nhận hồ sơ, từ chối cấp Sổ đỏ thì người dân cần xem xét căn cứ từ chối có đúng quy định không, nếu không thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng