Pháp lý và qui trình để xây dựng một dự án căn hộ chung cư

Pháp luật hiện hành đã có quy định về khung pháp lý của thị trường bất động sản. Trình tự thủ tục pháp lý cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý cho bất kỳ một dự án căn hộ chung cư nào.

Qui trình để xây dựng một dự án căn hộ chung cư

Qui trình để thực hiện dự án đầu tư một dự án nhà ở rất phức tạp, tuy nhiên có thể tạm phân chi thành các bước thực hiện như sau:

1. Đăng kí đầu tư và công nhận chủ đầu tư;

2. Lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

3. Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở;

4. Lập, thẩm đinh, phê duyệt dự án;

5. Thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giao đất, cho thuê đất;

6. Thực hiện công khai thông tin dự án;

7. Đầu tư xây dựng;

8. Công việc sau xây dựng.

Về việc huy động vốn, tùy hình thức huy động mà thời điểm, điều kiện huy động vốn là khác nhau. Tuy nhiên, với vai trò cá nhân của bạn thì thời điểm mà chủ đầu tư có thể ký hợp đồng huy động vốn với bạn như sau: Trường hợp ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hoặc đồng, văn bản hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng nhà ở: Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp đồng, văn bản hợp tác đầu tư sau khi đã có dự án phát triển nhà ở được phê duyệt, đã thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà ở và đã thông báo cho Sở xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở theo quy định.

Trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các đối tượng được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở sau khi đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, đã xây dựng trong phần móng của nhà ở, đã hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và đã thông báo cho Sở xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở theo quy định. Việc xây dựng xong phần móng của nhà ở (kể cả công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) quy định tại điểm này được xác định là giai đoạn đã thi công xong phần đài giằng móng (bao gồm cả phần xử lý nền nếu có) hoặc tới độ cao mặt bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình nhà ở đó và được nghiệm thu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tham khảo dự án có pháp lý hoàn thiện nhất năm 2021 ngay trung tâm quận 12: Picity High Park Quận 12


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng